Home

Ouders @ OUKI

OUKI staat voor OUders van bijzondere KInderen. Wij zijn ouders van kinderen uit het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) en jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) die gebruik maken van de diensten van het Multifunctioneel Centrum (MFC) van Sint-Gerardus. 
Als gebruikersraad zijn we een officieel orgaan met rechten en plichten t.o.v. het MFC maar we zijn met de school overeengekomen dat we ook schoolse aangelegenheden op ons nemen als ouderraad

We kunnen alle hulp gebruiken
We vergaderen een 7-tal keer per schooljaar, meestal op een donderdagavond, en alle ouders zijn steeds welkom om vrijblijvend een vergadering bij te wonen. Heb je interesse om ons te vervoegen of om te helpen bij één van onze activiteiten? Stuur dan een mail naar  ouki@sintgerardus.be en we zullen je met plezier antwoorden. Of volg ons op facebook.