Home

Nieuws

10.09.2020: Uitzonderlijk belastingsvoordeel

Goed nieuws! Eén van de corona-maatregelen van de regering is om het percentage op te trekken van de belastingvermindering voor giften. 

 

Tot nog toe werden giften afgetrokken van de hoogste belastingsschijf, wat een maximum betekende van 45%. Van een gift (vanaf 40 euro) kon je dus max. 45% recupereren via de belastingsaanslag van het jaar erop.

Voor giften gedaan in 2020 bedraagt de belastingvermindering nu 60 %!

Dit ter compensatie voor het gemis aan inkomsten van allerlei acties, feesten, … die niet  kunnen doorgaan omwille van corona.

Maak gebruik van dit voordeel en steun onze werking met een gift!