Home

vrijwilligers

Vrijwilligers

Sint-Gerardus biedt zorg en onderwijs op maat voor peuters, kinderen, jongeren en volwassenen met (neuro)motorische beperkingen.

Vanuit ons vraaggericht denken en handelen komen praktische, individuele of groepsgerichte vragen en noden van onze leerlingen en zorggebruikers waarop begeleiders soms onvoldoende antwoord kunnen bieden...

Door jouw hulp als vrijwilliger is er meer en betere dienstverlening mogelijk.  Wij zijn ervan overtuigd dat ook jij dit als een verrijking zal ervaren !