Home

Aanbod

Aanbod

Door middel van een aangepast schoolaanbod- opleidingsvorm 1 (OV1) met twee stromingen: competentieleren en ervaringsleren - willen wij onze jongeren stimuleren in de volgende ontwikkelingsdomeinen: wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Doelstelling daarbij is dat onze jongeren, met al hun mogelijkheden en beperkingen, hun eigen plek leren te verwerven binnen onze maatschappij!

Vanuit 1 september 2018 starten we een opleidingsvorm 4 (OV4) in Sint-Gerardus.

In OV4 wordt het programma van het ‘gewoon’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Jongeren kunnen dus een getuigschrift of diploma secundair onderwijs halen.

Daarnaast ondersteunt onze school ook leerlingen en leerkrachten in het gewone onderwijs door haar ondersteuningsteam.

Ten slotte kunnen wij ook tijdelijk onderwijs aan huis organiseren. 

Hier vind je de folder van OV1

Hier vind je de folder van OV4