Home

OV 1: Competentieleren

OV1: Competentieleren (CL)

Gericht op groei en ontplooiing

Het aanbod binnen de stroming competentieleren is zo opgebouwd dat er voor elke leerling een aangepast traject kan worden uitgestippeld. Via dit persoonlijke traject gaan we samen met de leerling op zoek naar zijn oriëntatiemogelijkheden binnen de drie domeinen van de ontwikkelingsdoelen OV1 - OV2: wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd.

Daarnaast willen we binnen het competentieleren ook aandacht besteden aan het aspect ‘leren’.

Download folder Competentieleren