Home

OV1: Ervaringsleren

OV1: Ervaringsleren (EL)

Een thematische werkwijze om jongeren te stimuleren in hun groei

Het aanbod van het ervaringsleren is specifiek op maat ontwikkeld voor die leerlingen die op meerdere domeinen van hun functioneren ernstige beperkingen ondervinden. Ze hebben nood aan ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven en dit gedurende de hele dag. Onderwijs, zorg en therapie worden op een ‘geïntegreerde wijze’ verweven en sluiten aan bij de noden van elke jongere.

Om dit te kunnen bereiken hebben de leerlingen nood aan een leertraject op maat, d.w.z. aansluiten op de individuele mogelijkheden en ondersteuningsnoden van de leerling, zijn/haar belevingswereld en ervaringsordening. Daarnaast leggen we ook bepaalde groepsgerichte zorgaccenten omdat deze beantwoorden aan gemeenschappelijke noden van onze leerlingen, vb. voldoende rust, structuur en voorspelbaarheid.

In deze totaalbenadering houden we voortdurend rekening met het functioneren van deze jongeren. Via een thematische benadering beogen we een verdere ontwikkeling van hun mogelijkheden, om zo meer zicht te krijgen op hun perspectief omtrent wonen, werken en vrije tijd.

Download folder Ervaringsleren