Home

Hoe ondersteuning aanvragen?

Hoe ondersteuning aanvragen?

Als je graag ondersetuning wilt aanvragen, neem je best tijdig contact op met je betrokken CLB-medewerker. Het CLB gaat, samen met de ouders en de school, na of een leerling in aanmerking komt voor ondersteuningsbegeleiding type 4. Wanneer de onderwijsbehoeften en -noden van een leerling in kaart gebracht zijn en hieruit blijkt dat ondersteuning aangewezen is, zet het CLB de nodige stappen in de aanvraag.