Home

Voor wie is het ondersteuningsteam?

Voor wie is het ondersteuningsteam?

Het ondersteuningsteam is er voor leerlingen met een fysieke beperking in het secundair en hoger (niet-academisch) onderwijs.

De leerling volgt het gewone leerprogramma, d.w.z. dat de leerling voldoet aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs en beschikt over een gemotiveerd verslag (opgesteld door het CLB).

Het is ook mogelijk om een individueel aangepast leerprogramma binnen het gewoon onderwijs te volgen. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de afspraken over de nodige begeleiding zijn dan opgenomen in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (opgesteld door het CLB).