Home

Wat houdt de ondersteuning in?

Wat houdt de ondersteuning in?

De ondersteuning vindt plaats tijdens de schooluren binnen de school voor gewoon onderwijs. Elke jongere heeft een eigen ondersteuningsbegeleider.

In functie van de onderwijsnoden- en behoeften van de leerling biedt de ondersteuningsbegeleider hulp aan de leerling, zijn/haar ouders en het betrokken schoolteam.

Elk schooljaar wordt de evolutie van de leerling, het verloop van de begeleiding en de samenwerking, het al dan niet verder zetten van de ondersetuning (evt. vernieuwde doelstellingen voor het volgende schooljaar) besproken.