Home

Leerlinggerichte hulp

Leerlinggerichte hulp

Motorische ondersteuning:

 • opvolging van de fijne en grove motoriek
 • aandacht voor mobiliteit: overleg en/of oefening bij verplaatsingen binnen en buiten de school (hulp bij oriëntatie, aangepast vervoer, rolstoelgebruik, schooluitstappen, veiligheid…)
 • oefenen van meervoudige opdrachten
 • ondersteuning tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, praktijk en techniek
 • ondersteuning van de schrijfmotoriek: aandacht voor het belang van het schrijven als psychomotorische training/-ontwikkeling, aangepast tempo of extra tijd, extra kopieën, aangepast schrijf-, reken- en tekenmateriaal, aanleren van laptopgebruik of aangepast typen…
 • hulp bij het toepassen van multimedia (digitale agenda, voorleessoftware, apps…).

Onderwijskundige en cognitieve ondersteuning:

 • opvolgen van het leerproces
 • samen op zoek gaan naar een passende, efficiënte studiemethode en -organisatie
 • praktisch-organisatorische ondersteuning bieden
 • oefenen in gestructureerd en planmatig leren denken
 • opvolgen, ondersteunen en stimuleren van ruimtelijk inzicht en oriëntatie
 • opvangen van leerstoflacunes en opvolgen van de leerstof bij afwezigheden ten gevolge van ziekte, trager werktempo…

Socio-emotionele ondersteuning:

 • vertrouwensrelatie opbouwen
 • ondersteunen van het socio-emotioneel welbevinden
 • stimuleren van een positief zelfbeeld en realistische competentiebeleving
 • aandacht voor positieve mogelijkheden, leren omgaan met beperkingen
 • sociale vaardigheden stimuleren, opvolgen van welbevinden in de klasgroep