Home

Oudergerichte hulp

Oudergerichte hulp

  • open communicatie met ouders, met het oog op een constructieve samenwerking; luisteren en leren van elkaar
  • uitwisselen van informatie zodat de goede samenwerking tussen de school, de ouders en andere betrokken hulpverleners gewaarborgd blijft
  • openstaan voor vragen m.b.t. het leerproces van de leerling