Home

Schoolgerichte hulp

Schoolgerichte hulp

  • informeren, adviseren en sensibiliseren
  • advies bieden rond redelijke aanpassingen
  • bespreken van stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen
  • stilstaan bij eventuele moeilijkheden in het leerproces, inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling
  • aandacht hebben voor de wederzijdse integratie in de klas en op de school