Home

Onderwijs aan huis

Onderwijs aan huis

Leerlingen die voor langere tijd afwezig zijn wegens ziekte kunnen tijdelijk onderwijs aan huis krijgen. De leerling krijgt hierbij 4 uur per week les van een leerkracht uit zijn of haar eigen school. Bovendien komen ook chronisch zieken, die  geregeld voor kortere perioden afwezig zijn, in aanmerking. Voorwaarde is dat de school het haalbaar vindt om dit te organiseren. Bij verblijf in Pellenberg of een andere ziekenhuisschool wordt er al onderwijs voorzien. Tijdelijk onderwijs aan huis is dan niet mogelijk.

Een leerling komt in aanmerking indien hij/zijn meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is op school wegens ziekte of ongeval. De ouders overhandigen de directie een schriftelijke aanvraag op basis van een medisch attest waaruit blijkt dat de leerling onmogelijk halftijds of meer naar school kan gaan, maar wel onderwijs mag volgen.