Home

BuSO-Workshop

BuSO-Workshop (schoolonderneming) 

i.f.v. oriëntatie administratieve hulp in plaatselijke verenigingen, thuiswerk of werk in dagcentrum.

Tijdens de BuSO Workshop mogen de leerlingen hun organisatievermogen en inzicht ten volle aanwenden voor :

 •      BuSO kalender
 •      Paaseieren
 •      BuSO fuif
 •      Wafelverkoop

De onderneming BuSO-WORKshop is een "werkstage" binnen fase 3 (competentieleren) van onze school waarin leerlingen hun verworven kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen.

Deze arbeidsdag heeft als doel onze leerlingen voor te bereiden op een dagbesteding in de toekomst.

BuSO-WORKshop


 • De BuSO-WORKshop is het beeld van een echte onderneming op kleine schaal.
 • Een groep jonge ondernemers willen een product  te koop aanbieden.
 • Zij zoeken hiervoor het nodige beginkapitaal.
 • De school stelt dit kapitaal ter beschikking. 
 • De ondernemers dienen het zo rendabel mogelijk te gebruiken.
 • De ondernemers zijn dus verantwoordelijk tegenover de kapitaalverstrekker.
 • De kapitaalverstrekker is in dit geval de school.    

Het doel   

 • Het ontwikkelen van de creativiteit, verantwoordelijkheidzin en initiatief.
 • Het ontdekken van alle aspecten van het leven van een echte onderneming. 
 • Kennis en vaardigheden die leerlingen reeds bezitten praktisch leren toepassen.
 • Nieuwe vaardigheden leren zoals: samenwerken, communicatie, besluitvorming, plannen, ... .

Klik hier voor de website van onze schoolonderneming!