Home

Onze school

Onderwijs voor jongeren

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Sint-Gerardus richt zich als katholieke school in het vrij gesubsidieerde onderwijs tot jongeren van 12 tot maximum 21 jaar met een (neuro)motorische en/of meervoudige handicap (Type 4).

Door middel van een aangepast schoolaanbod- opleidingsvorm 1 (OV1) met twee stromingen: competentieleren en ervaringsleren - willen wij onze jongeren stimuleren in de volgende ontwikkelingsdomeinen: wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd. Doelstelling daarbij is dat onze jongeren, met al hun mogelijkheden en beperkingen, hun eigen plek leren te verwerven binnen onze maatschappij! 

Voor leerlingen met goede motorische mogelijkheden is het ook mogelijk om een individueel traject te volgen binnen de stroming competentieleren. Dit is mogelijk door aangepaste arbeidstraining en BEWEL-stages te voorzien, als voorbereiding op tewerkstelling in een beschermde werkplaats.

Vanuit 1 september 2018 starten we een opleidingsvorm 4 (OV4) in Sint-Gerardus.

In OV4 wordt het programma van het ‘gewoon’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Jongeren kunnen dus een getuigschrift of diploma secundair onderwijs halen.

Daarnaast ondersteunt onze school ook leerlingen en leerkrachten in het gewone onderwijs door haar ondersteuningsteam. 

Om aan de zorgvragen te beantwoorden werkt onze school nauw samen met het dienstencentrum Sint-Gerardus (MFC) voor de noodzakelijke en aangepaste medische begeleiding, therapeutische behandeling en pedagogische, psychologische en verzorgende ondersteuning. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) voor Buitengewoon Onderwijs (BO) helpt optimale ontwikkelingskansen en schoolsucces te bieden aan elke individuele leerling.

      

Download BuSO-brochure