Home

Zorg

Zorg voor jongeren

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) omvat (para)medische zorg, psycho-pedagogische  en sociale ondersteuning voor kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking en biedt de volgende functies aan: dagopvang, verblijf en mobiele en ambulante begeleiding