Home

Dienst aanpassingen en hulpmiddelen

Dienst aanpassingen en hulpmiddelen

De doelstelling van de dienst aanpassingen en hulpmiddelen is om de mogelijkheden van de jongere maximaal te ontplooien door gepaste hulpmiddelen aan te bieden. We helpen je in de zoektocht naar geschikte materialen of zorgen voor een aanpassing in de thuis-, school- of vrijetijdsomgeving.

We luisteren naar de zorgvraag, geven advies, volgen aanvraag en levering van hulpmiddelen op en evalueren het resultaat.

Download folder dienst aanpassingen en hulpmiddelen