Home

Medische dienst

Medische dienst

Ons medisch team heeft heel wat expertise in huis en zorgt voor:

  • Revalidatie: opvolging van de therapeutische revalidatie en de algemene gezondheidstoestand van de zorggebruiker
  • Informatie: medisch en therapeutisch advies aan ouders, zorggebruikers, begeleiders, verpleegkundigen, paramedici intern en extern
  • Training:  advies rond trainingen voor zorggebruikers en deelname aan de organisatie van bijscholingen en trainingen voor begeleiders, paramedici,…
  • Onderzoek: de artsen onderzoeken de zorggebruikers in kader van de jaarlijkse handelingsplanbespreking. Het medisch team verleent eveneens zijn medewerking aan of zet zelf onderzoeksprojecten op die de kwaliteit van de zorg voor  onze zorggebruikers ten goede komen.