Home

Psycho-pedagogische werking

Psycho-pedagogische werking

Het MFC heeft een gezinsondersteunende of -aanvullende functie. De begeleiders vervullen een psycho-pedagogische opdracht op diverse domeinen: vrije tijd, sociaal-emotioneel welbevinden, zelfstandigheidstraining, toekomstplanning, sociale vaardigheidstraining,…

We werken zoveel mogelijk vraaggestuurd en geïntegreerd.  Zorgvragen van de gebruiker zijn het uitgangspunt en de verschillende zorgvragen worden niet afzonderlijk maar multidisciplinair benaderd. Er is een nauwe samenwerking met de school waarbij we onze werking zo goed mogelijk proberen af te stemmen op de noden van de zorggebruiker.