Home

Verblijf

Verblijf

Kiezen voor verblijf, regelmatig of occasioneel, kort- of langdurend, kan door ouders en jongeren gebeuren om allerlei redenen: de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten om te gaan, de afstand, het iets meer ‘onafhankelijk’ van ouders leren functioneren, de voorbereiding op wonen in een woonvorm, een zware zorgbehoefte,…

Met het verblijf bieden wij een omkadering aan die het mogelijk maakt om in te gaan op individuele zorgvragen en noden van de jongere.

De begeleiding bestaat uit een multidisciplinair team van begeleiders en verpleegkundigen die mee ondersteund worden door een pedagoog/psycholoog. Je kan ook beroep doen op een deskundige groep van therapeuten zodat het volgen van kinesitherapie, logopedie en ergotherapie tot de mogelijkheden behoort. 

Locatie: Verblijf: Ekkelgaarden 20 - 3500 Hasselt

Download folder Verblijf