Home

Onderwijs

Onderwijs voor kinderen: BuBaO Sint-Gerardus

Het Buitengewoon Basis Onderwijs (BuBaO) Sint-Gerardus richt zich, als katholieke school in het vrij gesubsidieerd onderwijs, tot kinderen vanaf 2,5 jaar tot maximum 14 jaar met een (neuro)motorische en/of meervoudige handicap (Type 4). Ze komen naar onze school omdat ze nood hebben aan:

- paramedische begeleiding (kine, ergo en logo)
- verzorgende hulp tijdens de schooluren
- een orthodidactische aanpak, een aangepast tempo en leermateriaal
- individuele ondersteuning
- begeleiding tot weerbaarheid/psychologische ondersteuning i.f.v. de handicapverwerking

Om aan deze zorgvragen te beantwoorden werkt onze school nauw samen met het dienstencentrum Sint-Gerardus (MFC). Het dienstencentrum biedt de noodzakelijke en aangepaste medische begeleiding, therapeutische behandeling en pedagogische, psychologische en verzorgende ondersteuning. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) voor Buitengewoon Onderwijs (BO) helpt optimale ontwikkelingskansen en schoolsucces te bieden aan elke individuele leerling.

Als school willen wij een leer- en leefklimaat scheppen dat afgestemd is op de individuele noden van elk kind en dat moet leiden naar een zo harmonisch mogelijke ontplooiing van de totale persoon ondanks de motorische en/of meervoudige handicap.

Download folder BuBaO Gerardus