Home

Ondersteuningsteam

Van geïntegreerd onderwijs naar Ondersteuningsnetwerken

Vanaf 1/9/'17 zal het nieuwe ondersteuningsmodel van kracht zijn. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen  en Klasse.

Ook binnen dit nieuwe ondersteuningsmodel zullen de Sint-Gerardusscholen type 4 – ondersteuning blijven aanbieden. De huidige kwaliteitsvolle samenwerkingsverbanden met andere scholen buitengewoon én gewoon onderwijs willen we zeker verder uitbouwen om een antwoord te bieden op de specifieke ondersteuningsnoden van leerlingen en scholen.

Sint-Gerardusscholen zullen ook in de toekomst (netoverschrijdende) ondersteuning blijven bieden binnen de provincie Limburg en zullen nauw samenwerken met de verschillende subregio’s binnen het ondersteuningsnetwerk Limburg.

(Nieuwe) leerlingen, waarvoor type 4-ondersteuning nodig is, kunnen zowel door de school als het CLB rechtstreeks bij ons aangemeld worden via onderstaande contactgegevens.

  Meer info?

   Coördinator OT-team BuBaO:

   011/350 157

   ondersteuningsteam.bubao@sintgerardus.be

 

Download onze folder