Home

Kleuters

Kleuters

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot maximum 8 jaar kunnen de kinderen ingeschreven worden in ons buitengewoon kleuteronderwijs (Type 4). Rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van elk kind tracht het begeleidingsteam een evenwichtige ontwikkeling op gang te brengen die hen voorbereidt op de schoolse vaardigheden van de lagere school.

Een vast begeleidingsteam bestaat uit een kleuterleidster, opvoedster, kinesiste, ergotherapeute en logopediste. De kleuters lopen school in een vertrouwde omgeving, familiale sfeer en aangepaste lokalen.

De kleuters worden volgens hun ontwikkelingsleeftijd, mentale en motorische mogelijkheden ingedeeld in kleine pedagogische eenheden. Van elke kleuter wordt verwacht dat:

  • hij/zij de mogelijkheid heeft tot sociale interactie;
  • hij/zij het vervoer van en naar school aankan;
  • hij/zij een normaal dagritme aan kan;
  • hij/zij een minimum aan vitaliteit heeft;
  • hij/zij kan meewerken aan een klasprogramma.