Home

Leerklas

Leerklas

De leerklas is er voor de leerlingen met lichamelijke beperkingen die beschikken over voldoende verstandelijke en sociale mogelijkheden om, mits aanpassingen en nodige ondersteuning, een zo gewoon mogelijk schools programma te volgen. In een leerklas stimuleren wij hen, op hun eigen tempo en volgens hun individuele mogelijkheden, om te rekenen, lezen en schrijven. We oefenen ook sociale vaardigheden en maken kennis met het sociale en culturele leven met het oog op een actieve deelname in onze maatschappij.