Home

Ervaringsklas

Ervaringsklas

Leerlingen met bijkomende uitgesproken mentale beperkingen (meervoudige handicap) krijgen de kans op een maximale ontplooiing van hun talenten in de sociale leerklas. Door middel van ervaringsleren en ADL-training (Activiteiten Dagelijks Leven) trachten we hen een zo groot mogelijke vorm van zelfredzaamheid te geven. Communicatie en sociale vaardigheden staan op de voorgrond. Zij leren omgaan met anderen en verwerven bruikbare kennis over hun eigen omgeving.