Home

Mobiele & ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding

Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus willen we kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking de ondersteuning bieden die ertoe bijdraagt hen zo zelfstandig en optimaal mogelijk te laten functioneren.

De begeleiding kan zowel naar de ouders als naar het kind of de jongere gericht zijn.

Begeleidingen kunnen plaats vinden in de natuurlijke leef- en leeromgeving van de zorggebruiker (mobiel) of in Sint-Gerardus (ambulant).

Voor meer info : instap@sintgerardus.be