Home

Dagopvang

Dagopvang

Met de functie dagopvang bieden we als MFC in de Sint-Gerardus scholen aanvullende ondersteuning tijdens het schoolse gebeuren. Tevens willen we ook een antwoord bieden op zorgvragen buiten de klassieke schoolmomenten.  Dit alles is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en –mogelijkheden van het kind of de jongere.

De medewerker van de sociale dienst is als eerste aanspreekpunt de verbindingspersoon tussen de familie en het MFC.

Aangepast aan de zorgvraag bieden we samen met de psycho-pedagogische werking  ook training en behandeling aan.

De dienst aanpassingen en hulpmiddelen begeleidt ouders en kinderen in de zoektocht naar een gepast hulpmiddel of aanpassingen in de thuisomgeving.

De medische dienst  waakt over de goede algemene gezondheidstoestand van uw kind en staat in voor de medisch-verpleegkundige opvolging en informatiedoorstroming. 

De dienst sport en cultuur biedt een brede waaier van sport- en spelactiviteiten aan die zowel op woensdagnamiddag, naschools of tijdens vakanties kunnen plaatsvinden. 

Download folder Dagopvang