Home

Training en behandeling

Training en behandeling

Een aangepast multidisciplinair therapieprogramma wordt op maat opgesteld en kan kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, en verpleegkundige zorg omvatten.

Voor het bepalen van de inhoud en de frequentie van de therapie zorgen onze artsen. Uitgangspunten hierbij zijn de noden van het kind, de adviezen van externe artsen, de verwachtingen van de ouders en onze eigen organisatorische mogelijkheden. 

Met specifieke trainingspakketten proberen we in te spelen op actuele zorgvragen. Wij bieden kortdurende functionele trainingen zoals bijvoorbeeld verkeerstraining, rijvaardigheidstraining, leren aan- en uitkleden, training in gebruik van hulpmiddelen, leren zwemmen, leren fietsen, verbeteren van schrijfmotoriek, bimanuele vaardigheidstraining.