Home

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding

Met de mobiele en ambulante begeleiding willen we aan kinderen en jongeren met een motorische beperking de ondersteuning bieden die ertoe bijdraagt hen zo zelfstandig en optimaal mogelijk te laten functioneren in een gewone leer- en leefomgeving.

De begeleiding kan zowel naar de ouders als naar het kind of de jongere gericht zijn.

Begeleidingen kunnen plaats vinden in de natuurlijke leef- en leeromgeving van de zorggebruiker (mobiel) of in Sint-Gerardus (ambulant).

Voor meer info : instap@sintgerardus.be