Home

dagbesteding

Dagbesteding

De peuter wordt begeleid door een vaste groep mensen van verschillende disciplines (opvoeders, therapeuten, verpleegkundigen en artsen). Zij werken op een goed op elkaar afgestemde manier aan de ontwikkeling van het kind. In een ontwikkelingsstimulerend klimaat wordt de peuter aangemoedigd tot het ontdekken van zijn wereld en nieuwe dingen. Ontwikkelingsadequate vaardigheden zoals een vast slaap - waakritme, zindelijkheid of overgaan naar een andere voedingsconsistentie, worden bijgebracht.

De medewerker van de sociale dienst is als eerste aanspreekpunt de verbindingspersoon tussen de familie en het MFC.

Naast de psycho-pedagogische werking bieden we training en behandeling, aangepast aan de zorgvraag.

De dienst aanpassingen en hulpmiddelen begeleidt ouders in de zoektocht naar een gepast hulpmiddel of aanpassingen in de thuisomgeving.

De medische dienst  waakt over de goede algemene gezondheidstoestand van uw kind en staat in voor de medisch-verpleegkundige opvolging en informatiedoorstroming. 

Wanneer de peuter bijna 4 jaar is, of wanneer hij eerder toe is aan een nieuwe omgeving, wordt op basis van het advies van de begeleiders van de peutertuin en het opnameteam van Sint-Gerardus, aan de ouders een gefundeerd advies gegeven over de weg die het kind verder kan gaan.