Home

Psycho-pedagogische werking

Psycho-pedagogische werking

In een algemeen ontwikkelingsstimulerend klimaat wordt de peuter, vertrekkend vanuit zijn mogelijkheden geprikkeld in al zijn ontwikkelingsdomeinen. Alle begeleiders werken nauw samen en maken gebruik van gespecialiseerde technieken zoals 'Ervaar het maar', een methodische werkwijze voor het stimuleren van van de motoriek, de zintuigen en de communicatie, en 'BIM', Beleven in Muziek, een werkwijze gebaseerd op ervaringsordening.